SYL on feministinen järjestö


…vai onko? Mikä oikein on SYL? Mitä se tekee? Mistä tässä on kyse?

SYLlin liittokokous järjestettiin 18.-19.11. Hotelli Korpilammella, Espoossa. Kokouksessa mm. valittiin liitolle uusi hallitus, sekä hyväksyttiin SYLlin uusi linjapaperi. Linjapaperiin tuli lause: “SYL on täten feministinen järjestö”.

Vihreää aatetta ja puoluetta edustavat delegaatit ja henkilöt olivat luonnollisesti tästä yhdestä lauseesta kovin innoissaan, hehkuttaen sitä twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa. Suurin osa mielensä pahoittaneista ihmisistä ei kuitenkaan tunnu tietävän, mihin edellä mainittu lause liittyy. Suurta epäselvyyttä tuntuu olevan myös siinä, mitä SYL tekee tai mikä se edes on!

SYL organisaationa

SYL, eli Suomen ylioppilaskuntien liitto on yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaa hoitava organisaatio. Siihen kuuluvat kaikki suomen ylioppilaskunnat ja heidän kauttaan noin 132000 opiskelijajäsentä. SYL on se taho, joka linjaa koko ylioppilasliikettä koskevissa asioissa valtionjohdolle ja medialle, mitä mieltä asioista ollaan.

SYL myös hoitaa opiskelijoiden puolesta lobbausta ja vaikuttamista eduskuntaa myöten, ja siinä onnistuessaan ei välttämättä pidä itsestään meteliä. Voidaankin siis todeta, että SYL on ikään kuin ääniteknikko; se huomataan vasta silloin kun homma kusee.

Liittokokous

Joka vuosi liitolle tulee valita ja hyväksyä toimijat ja dokumentit samalla tapaa kuin missä tahansa yhdistyksessä. Jokainen ylioppilaskunta lähettää delegaationsa kokoukseen, jotka sitten työstävät erinäisiä dokumentteja työryhmissä, sekä valitsevat hallituksen. Liittokokouksessa esitetään myös poliittisia puheenvuoroja, tervehdyksiä ja ponsia. Kokouksessa politiikka on siis vahvasti esillä, mutta tämä kuuluu asiaan järjestön ollessa poliittista vaikuttamista harrastava liitto.

Linjapaperi

Tässä kyseisessä kokouksessa hyväksyttiin myös uusi linjapaperi, joka ohjaa SYLlin pitkäaikaista toimintaa ja edunvalvontaa. Linjapaperissa määritellään, mitä mieltä liitto on yleisistä asioista ja millaista politiikkaa se ajaa.

Paperissa määritellään myös hyvin konkreettisesti liiton arvot ja vaikuttamistavoitteet, paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kannattaa katsoa tämän videon ensimmäinen puolisko, jossa Heikki Koponen (liiton puheenjohtaja vuodelta 2016) kertoo linjapaperista tarkemmin.

SYL ja feminismi

Edellisessä osiossa kuvatussa linjapaperissa määriteltiin SYLlin arvot. Lausuntokierroksen jälkeisessä hallituksen pohjaesityksessä ne olivat tätä muotoa:

SYL on:
  -intohimoinen sivistyksen puolestapuhuja.
    Sivistys on avarakatseisuutta sekä taitoa kuunnella, luoda, oppia ja 
    ymmärtää. Koulutus ja opiskelijoiden toiminta ovat olennainen osa jatkuvasti
    elävää sivistyksen ihannetta.
  -rohkea edelläkävijä.
    Edelläkävijyys on vanhan haastamista ja uuden luomista. Opiskelijat rakentavat 
    ennakkoluulottomasti parempaa huomista.
  -laaja-alaisen kansainvälisyyden edistäjä.
    Akateemisessa yhteisössä ihmiset kohtaavat yli rajojen. Aito kansainvälisyys
    edellyttää yhteiskunnalta monimuotoisuutta ja syrjimätöntä kulttuurien kohtaamista.
  -yhdenvertaisuuden puolustaja.
    Yhdenvertaisuus on vahvan ja hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Kaikilla tulee olla
    yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään kykyjensä mukaan ja taustoistaan riippumatta.

Arvoja käsitellyt työryhmä hyväksyi linjapaperiin muutaman muutosesityksen, joista hallitus otti pohjaansa osan. Yksi näistä oli viimeisen kappaleen perään lisäys SYL on täten feministinen järjestö. Hallitus ei kuitenkaan ottanut sitä pohjaansa, mutta kokouksessa se äänestettiin osaksi linjapaperia.

SYLlin linjapaperissa määritellyt arvot ovat siis seuraavat:

SYL on:
  -intohimoinen sivistyksen puolestapuhuja.
    Sivistys on avarakatseisuutta sekä taitoa kuunnella, luoda, oppia ja
    ymmärtää. Koulutus ja opiskelijoiden toiminta ovat olennainen osa jatkuvasti
    elävää sivistyksen ihannetta.
  -rohkea edelläkävijä.
    Edelläkävijyys on vanhan haastamista ja uuden luomista. Opiskelijat rakentavat
    ennakkoluulottomasti parempaa huomista.
  -laaja-alaisen kansainvälisyyden edistäjä.
    Akateemisessa yhteisössä ihmiset kohtaavat yli rajojen. Aito kansainvälisyys
    edellyttää yhteiskunnalta monimuotoisuutta ja syrjimätöntä kulttuurien kohtaamista.
  -yhdenvertaisuuden puolustaja.
    Yhdenvertaisuus on vahvan ja hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Kaikilla tulee
    olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja vaikuttaa
    yhteisiin asioihin kykyjensä mukaan ja taustoistaan riippumatta. SYL on täten feministinen järjestö.

Tässä feminismikohussa on siis kyse pelkästään asian korostamisesta ja tarkentamisesta. Koko kappale käytännössä ajaa sitä, mistä feminismissä pohjimmiltaan on kyse. Linjapaperi ei siis aja mitään aktiivista feminismin lisäystä tai vastaavaa, vaan ainoastaan mainitsee feminismin käsitteenä kohdassa, jossa puhutaan tasa-arvosta.

Oma mielipiteeni

Tällainen maininta on mielestäni ehkä tarpeeton, mutta ei siitä kirjaimellisesti ole kenellekään haittaa tai häiriötä. Feminismi on terminä nykyään aika “triggeröivä” ja aggressiivinen, mutta sen todellinen pointti on tasa-arvon edistäminen. Sellaisena se sopii yllä esitettyyn kontekstiin.

Tuon yhden lauseen ansiosta SYL on saanut paljon julkisuutta, vaikkakin valtaosa on asiaan perehtymättömien trollien ja barbaarien mölinää. Heidät voi jättää omaan arvoonsa ja keskittyä itse arvostamaan SYLliä sinä tärkeänä edunvalvontaorganisaationa, jollainen se on.